Spotkanie w Dęblinie

Wzruszające spotkanie podczas którego miałem szanse zademonstrować fragmenty naszego filmu, którego osią jest wspomnienie patronów polskiego lotnictwa – Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury. Dla większości naszego społeczeństwa ludzie Ci są symbolem lotniczego tryumfu, lecz w miejscu gdzie oni zginęli – a ja sie urodziłem – na polsko-czeskim pograniczu są jeszcze czymś większym – są symbolem Polski i POLSKOŚCI. Dzięki spotkaniu i moralnemu wsparciu ze strony muzeum – odzyskałem wiarę w to że ten film jest ważny nie tylko dla naszej lokalnej, zaolziańskiej społeczności, lecz mówi o nas, Polakach cos niezwykle ważnego do wszystkich Polaków na świecie i nie tylko do Polaków, że dotyka czegoś ważnego dla każdej społeczności świata – kwestii tożsamości narodowej w dzisiejszym, współczesnym jej rozumieniu.

 

Dodaj komentarz