Cierlicka wystawa

Cierlicki oddział PZKO (Dom Polski im.Żwirki i Wigury) we współpracy z jastrzębskim stowarzyszeniem „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” od kilkunastu miesięcy realizuje wspólny projekt pt. „Chwała Bohaterom – wspomnienie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury” w ramach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w funduszu mikroprojektów Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska i budżetu RP za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
W ramach tego projektu cierlicką wystawę poświęconą przedwojennym, polskim „Bohaterom Przestworzy” – od listopada do kwietnia zobaczyło około 2500 uczniów i nauczycieli największych zespołów szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu Zdroju, czyli „Korfantego”, „Staszica”, „Sobieskiego” i „Wyspiańskiego”. Oprócz możliwości zwiedzenia wystawy, we wszystkich tych szkołach odbyły się spotkania z reżyserem filmu „Chwała Bohaterom”, który opowiadał zarówno o powstającym właśnie filmie, jak i o skali zwycięstwa Żwirki i Wigury w „Challange 1932” i jego znaczeniu dla Polski dwudziestolecia międzywojennego, ale i dla naszej, polsko-czeskiej nadgranicznej współczesności.
 
TĚRLICKÁ VÝSTAVA.
Místní skupina Polského svazu kulturně-osvětového ( PZKO Polský dům Ż. i W.) ve spolupráci se
sdružením „Chwała bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja“ již několik měsíců vytvařejí společný
projekt na téma „CHWAŁA BOHATEROM – wspomnienia Fr. Żwirki i St. Wigury“ v ramci
Evropského fondu regionálního rozvoje a programu „ INTERREG V-A ČR-Polsko“ z rozpočtu RP
prostřednictvím EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO.
Tento projekt zahrnuje také těrlickou výstavu na téma předválečných hrdinu Fr. Żwirka a
St.Wigury.Výstavu od listopadu do dubna navštívilo kolem 2500 žáků a učitelů středních škol
z Jastrzębia Zdroju ( byly to školy nesíci jména Korfantého, Staszica, Sobieského, Wyspianského).
Kromě toho ve výše jmenovaných školách se konaly besedy s tvůrcem filmu CHWAŁA
BOHATEROM (Čest hrdinům) Krzysztofem Bogoczem, který vyprávěl o svém filmu, ale také o
rozsahu a významu vítězství Żwirki a Wigury v CHALLANGE 1932 v meziválečném období
Polska, ale také o jeho významu pro přihraniční součastnost.